Meistä

Taitojärjestö

– monipuolinen käsityön palvelutarjoaja

Taitoliitto ja alueelliset taitoyhdistykset muodostavat valtakunnallisen Taitojärjestön.
Taitojärjestön slogan on Onni elää käsityössä. Sloganilla halutaan muistuttaa, millainen merkitys käsityöllä on monen ihmisen arjessa ja miten käsityönä valmistetut tuotteet ovat erityisiä.

Taitojärjestö on aktiivinen käsityöpalveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Järjestön arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Koko maassa toimivan Taitojärjestön verkostoon kuuluu 18 taitoyhdistystä ja niiden yli sata kiinteää toimipaikkaa. Järjestö on merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on noin 200 vakituista toimihenkilöä. 

Taitojärjestön toiminnan vaikutukset näkyvät parhaiten ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Järjestön koulutuksen ja neuvonnan asiakasmäärä on vuosittain yli 130 000 ja taiteen perusopetuksen käsityökoululaisten määrä lähes 4000 oppilasta. Taitojärjestön toimintaan liittyvät messu- ja näyttelytapahtumat keräävät vuosittain yli miljoona kävijää.

Järjestö saa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta valtion tukea neuvontatyöhön, mutta rahoituksesta noin 2/3 on järjestön omarahoitusta.

18 Taitoyhdistystä

79 Taitokeskusta

200 käsityön ammattilaista

274 henkilötyövuotta /vuosi

565 000 näyttelykävijää

950 000 myyntinäyttelykävijää

67 000 työpajaosallistujaa

4000 käsityökouluoppilasta