Historiaa

Taitojärjestön historiaa

 

Ensimmäiset kotiteollisuusyhdistykset perustettiin 1906 ja edelleen toiminnassa olevista taitoyhdistyksistä (ent. käsi- ja taideteollisuusyhdistyksistä) vanhimmat on perustettu 1907. Vuonna 1907 aloitti ilmestymisensä myös Taito-lehti nimellä Kotiteollisuus.

Käsi- ja taideteollisuusjärjestön yhteisiä asioita hoitamaan perustettiin keskusliitto 1913. Liitto toimi valtuuskuntana vuoteen 1934, jolloin rekisteröitiin Suomen Kotiteollisuusjärjestöjen Keskusliitto. Vasta vuonna 1945 liitto sai omat toimitilat ja vakinaista henkilökuntaa kun liitolle alettiin myöntää säännöllistä valtionapua toiminnan rahoittamiseen. Käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitokset olivat valtaosaltaan kotiteollisuusyhdistysten omistuksessa 1960-luvulle saakka, jolloin niiden omistus pikkuhiljaa siirtyi kunnille ja kuntayhtymille

Vuonna 1964 liiton nimi muutettiin Kotiteollisuuden keskusliitoksi. Nimellä haluttiin korostaa toimintaa koko alan yhdistävänä edistäjänä, ei pelkästään jäsenyhdistystensä keskusliittona. Vanhahtavaksi käyneestä kotiteollisuus-sanasta luovuttiin vuonna 1991 ja nimi muutettiin Käsi- ja taideteollisuusliitoksi. Vuonna 2001 nimeen vielä lisättiin taito ja nimi on tällä hetkellä Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. Markkinointinimenä käytetään lyhyempää Taitoliittoa.

Historian kuluessa moni asia on muuttunut, mutta alusta asti järjestö on toiminut käsityökulttuurin, käsityötaidon ja käsityöelinkeinon edistäjänä. Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset ovat tehneet merkittävää työtä käsityötaitojen säilyttämisessä ja kehittämisessä. Työtä on tehty erityisesti neuvonta-asemien kautta. Ensimmäinen kiinteä neuvonta-asema perustettiin vuonna 1945 Joensuuhun. Vuonna 1988 neuvonta-asemia oli kaikkiaan 205. Tällä hetkellä toimintaa on noin 140 toimipisteessä.

Perustamisvuosia:

  • 1904 ensimmäinen käsi- ja taideteollisuusliike (Kotiteollisuus Oy / Kuopion seudun kty, nyk. Taito Itä-Suomi)
  • 1906 ensimmäinen käsi- ja taideteollisuusyhdistys (Varkauden seudun kty)
  • 1907 TAITO-lehti Käsiteollisuus-nimisenä
  • 1913 Käsi- ja taideteollisuusliitto
  • 1944 ensimmäinen käsityökeskus (vanhin toiminnassa oleva: Joensuun käsityökeskus, Taito Pohjois-Karjala)
  • 1965 Käsi- ja taideteollisuuden edistämissäätiö
  • 1986 ensimmäinen käsi- ja taideteollisuuskeskus (Verkaranta, Taito Pirkanmaa)
  • 1989 ensimmäiset lasten käsityökoulut (Taito Etelä-Pohjanmaa ja Nylands hantverk rf)
  • 1997 yrittäjille suunnattu verkkopalvelu Taitoverkko

Lisätietoja: Ylönen, Irene. 2003. Taito elää. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n yhdeksän vuosikymmentä.