Käsityökoulut

Käsityökoulut

Taito-käsityökoulut eri puolilla Suomea antavat käsityön taiteen perusopetusta 4–16 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Käsityökoulussa opitaan

käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Lähtökohtana opiskelussa ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityökulttuurin eri osaalueilla, vahvistaen oppijan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä ja kannustaen luovaan ongelmanratkaisuun. Opetus kehittää oppilaan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun. Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää.

Kesäkursseja ja iltapäivätoimintaa

Taitoyhdistykset järjestävät lapsille ja nuorille myös lomakursseja ja -leirejä sekä lasten iltapäivätoimintaa. Kysy lasten ja nuorten toiminnasta lähimmästä taitoyhdistyksestä.

Lisätietoja alueellisista taitokeskuksista ja Taitoliitto, Minna Hyytiäinen  puh. 040 505 0944 minna.hyytiainen@taito.fi. 

[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”CL_Widget”][/siteorigin_widget]

Miten pääsen käsityökouluun?

Kiinnostaako käsillä tekeminen? Haluaisitko oppia uusia monipuolisia käsityötekniikoita huovutuksesta emalointiin? Onko ryhmässä oppiminen sinusta mukavampaa kuin yksin puurtaminen?

Haku taitoyhdistysten ylläpitämiin käsityökouluihin on toukokuussa. Opetus on maksullista ja lukukausimaksut vaihtelevat hieman eri käsityökouluissa riippuen mm. siitä onko materiaalikulut sisällytetty opetusmaksuun vai peritäänkö ne erikseen. Oman käsityökoulun maksuja kannattaa kysyä suoraan käsityökoulusta.

Touko-kesäkuussa Taito-käsityökoulut esittelevät näyttelyissä vuoden työn tuloksia. Jos käsityökoulu kiinnostaa kannattaa pistäytyä näyttelyissä ja kysyä siellä lisää toiminnasta.

Taiteen perusopetusliitto TPO ry 

Taiteen perusopetusta antavat eri taiteen alojen oppilaitokset, jotka yhdessä muodostavat TPO-liiton:

http://www.artsedu.fi/ 

Taiteen perusopetusliitto TPO ry edistää taidekasvatusta ja eri taiteiden välistä yhteistyötä sekä tarkastelee taidekasvatusjärjestelmää kokonaisuudessaan. Liiton päämääränä on, että laadukas ja korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n jäseninä ovat kaikki taiteen perusopetusliitot:

  • Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry
  • Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
  • Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry
  • Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
  • Suomen sanataideopetuksen seura ry
  • Suomen tanssioppilaitosten liitto, STOPP ry.

TPO-liitto toimii yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton kanssa. TPO-liiton taustajärjestöt edustavat yhteensä 286 jäsenoppilaitosta.  Taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa maassamme on oppilaina n. 121 000 lasta ja nuorta.