Kehittämishankkeet

Tehtävä Z

Tehtävä Z -toiminnan avulla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itseluottamusta harjaannuttamalla kädentaitoja ja arjenhallintaa sekä lisätään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteeseen päästään Tehtävä Z -ohjelmien sekä Tehtävä Z -vapaaehtoiskampanjan avulla.

Tehtävä Z -ohjelmat vuosina 2017-2018
Ohjelmia järjestetään 17 kpl eri puolilla Suomea.
Yhden ohjelman pituus on noin 3 kk ja se pitää sisällään keskimäärin 8 tapaamiskertaa.
Yhteen ohjelmaan otetaan mukaan 5-10 nuorta, jotka yhdessä neuvontajärjestön asiantuntijan kanssa muodostavat toiminnallisen tiimin ja yhteistyössä valitsevat ja toteutettavat suunnitellun tehtävän. Tehtävä voi olla esim. virkistystilaisuuden järjestäminen vanhuksille palvelutalossa, tilan tai paikan siivoaminen tai pienimuotoinen kunnostaminen, maiseman raivaaminen, pop up -käsityö/taidetapahtuman järjestäminen, ravintolapäivään osallistuminen.

Neuvontajärjestön asiantuntija kuljettaa ohjelmaa eteenpäin ja on nuorille tuki, jonka kanssa he voivat kasvattaa ohjelmassa tarvittavia tietoja ja taitoja.
Ohjelman aikana nuoret saavat uusia sekä vahvistavat jo olemassa olevia valmiuksiaan mm. arjen hallinnassa, kädentaidoissa, ryhmässä ja yksilönä toimimisessa sekä työelämässä tarvittavissa hyvien käytöstapojen mukaisessa toiminnassa ja yhteisöllisyyttä lisäävien verkostojen luomisessa.

Tehtävä Z -vapaaehtoiskampanja vuonna 2018
Tavoite on, että haasteen kautta 10 000 nuorta saa opetusta arjentaitoihin esim. leivontaan, ruoanlaittoon, siivoukseen, oman talouden hallintaan tai käsitöiden tekemiseen.
Opettajina toimivat mukana olevien järjestöjen jäsenet sekä kaikki jotka haluavat vastaanottaa haasteen.
Tehtävä Z -toiminta toteutetaan neljän järjestön yhteistyönä.
Toteutukseen osallistuvat  Marttaliitto/Marttapiirit, Finlands Svenska Marthaförbund r.f., Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Lisätietoa Tehtävä Z-ohjelmasta
Hankekoordinaattori Hanna Viita, hanna.viita@martat.fi / puh. 050 339 0494

Tehtävä Z / Uppdrag Z toimintaan olemme saaneet rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.